17 października 2022

Komunikat w sprawie utworzenia skrzynki mailowej dla realizatorów żywienia zbiorowego w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo
Kuratorium Oświaty w Poznaniu przekazuje informację Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB w Warszawie dot. utworzenia skrzynki mailowej zywieniezbiorowe_dzieci@pzh.gov.pl, na którą realizatorzy żywienia zbiorowego w szkołach i placówkach mogą kierować zapytania dotyczące interpretacji zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016r. poz. 1154).

Załączniki