14 października 2022

Kurs e-learningowy pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

KRUS organizuje po raz czwarty w ramach kierowanej do rolników i ich rodzin działalności prewencyjnej na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym losowanie hulajnóg dla uczniów szkół podstawowych w ramach kursu e-learningowego pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Kurs e-learningowy w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

Uczestnicy, którzy prześlą certyfikat ukończenia kursu wraz z formularzem zgłoszeniowym pocztą tradycyjną na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, al. Niepodległości 190, 00-608 Warszawa lub pocztą elektroniczna na adres e-mail: hulajnoga@krus.gov.pl z dopiskiem w tytule: „Kurs e-learningowy dla dzieci” mają szansę wylosować hulajnogę.

 

Szczegółowe informacje i zasady udziału w losowaniu znajdują się na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Kurs znajduje się na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Załączniki

Regulamin
Data: 2022-10-14, rozmiar: 1 MB
Plakat
Data: 2022-10-14, rozmiar: 211 KB