23 listopada 2022

Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu organizowany w ramach kampanii edukacyjnej „Mam Supermoc – Dbam o Zdrowie”

Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu pn. OSzToZ organizowany w ramach kampanii edukacyjnej „Mam Supermoc – Dbam o Zdrowie” oraz realizacji projektu Zdrowe Życie.

Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu jest konkursem adresowanym do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz młodzieży szkolnej do 18 lat. Test został opracowany dla różnych grup wiekowych. Wyniki będą oceniane dla każdego z poziomów osobno:

– grupa A – uczniowie klas V – VI szkół podstawowych,
– grupa B – uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych,
– grupa C – uczniowie szkół ponadpodstawowych, klas I – IV.

W internetowym Konkursie, który rozpocznie się 1 grudnia 2022 r. i będzie realizowany do końca marca 2023 r. mogą wziąć udział klasy, drużyny oraz całe szkoły. Taka forma promocji zdrowia ma w sobie elementy rywalizacji, ale jednocześnie – ze względu na to, że uczestnikami są zespoły – wymaga współpracy i dzielenia się wiedzą.

Celem konkursu jest promocja wiedzy o zdrowiu oraz kształtowanie u dzieci i młodzieży świadomych, opartych na rzetelnej wiedzy postaw wobec chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza wobec chorób onkologicznych.

Do wygrana są nagrody – dofinasowania wybranych projektów działań prozdrowotnych, które otrzymają najlepsze klasy oraz najlepsza szkoła.

Konkurs OSzToZ realizowany jest w ramach projektu „Zdrowe Życie”, który objęty jest Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz Małżonki Prezydenta Agaty Kornhauser-Dudy. Jest też elementem prowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia kampanii edukacyjnej „Mam Supermoc – Dbam o Zdrowie”.

Więcej informacji