3 marca 2021

Materiały edukacyjne poświęcone mukowiscydozie

Fundacja MATIO w ramach prowadzonej kampanii społecznej pod nazwą „ XX Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy” zachęca do zapoznania się z materiałami poświęconymi mukowiscydozie.

Link do prezentacji: https://www.mukowiscydoza.pl/xx-otm/materialy-informacyjno-edukacyjne-otm.html
Materiały można pobrać również wchodząc na naszą stronę: www.mukowiscydoza.pl, w zakładce – Co robimy – pod hasłem Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy znajdziecie Państwo całość materiałów (dla różnych grup odbiorczych) związanych z kampanią OTM.