21 maja 2021

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji opracował Informator o zawodach szkolnictwa branżowego, który jest pomocą w wyborze ścieżki kształcenia dla absolwentów szkół podstawowych oraz dla osób dorosłych.
Informator zawiera szczegółowy opis 219 zawodów, podzielonych na 32 branże. Powstał w ramach projektu Euroguidance Poland/ Eurodoradztwo Polska finansowanego z programu Erasmus+ i można go pobrać z załączonego pliku.

Załączniki

Informator o zawodach szkolnictwa branżowego
Data: 2021-05-21, rozmiar: 288 MB