29 grudnia 2021

Egzaminy czeladnicze – informacje Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Branżowych szkół i stopnia
Województwa wielkopolskiego

W związku ze zmianami w zakresie organizacji egzaminów czeladniczych w 2022 roku, wynikających z wejścia w życie art. 44 q ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) i dotyczących obowiązku przystąpienia do odpowiednio egzaminu zawodowego lub egzaminu czeladniczego przez ucznia trzeciej klasy branżowej szkoły I stopnia, przekazuję w załączeniu informacje w przedmiotowym zakresie, przygotowaną przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu.

Wicekurator Oświaty
Zbigniew Talaga

Załączniki