15 września 2022

Projekt „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na obszarze I makroregionu”

Szanowni Państwo,

Firma Advance Ewelina Podziomek w partnerstwie z Syntea S.A. i Gminą miasto Grudziądz zaprasza  Państwa do udziału w bezpłatnym projekcie unijnym wspieranym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Projekt skierowany jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, w tym doradców zawodowych, psychologów i pedagogów ze szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych I stopnia.

Zapraszamy wszystkich nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych, liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia do udziału w bezpłatnym (finansowanym z funduszy Unii Europejskiej)  szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe. W projekcie mogą wziąć udział wszyscy członkowie rady pedagogicznej. Nauczyciele, którzy wezmą udział w szkoleniu, otrzymają zaświadczenie jego ukończeniu na wzorze MEiN.

W przypadku zespołów szkół udział w szkoleniu może wziąć po  jednym nauczycielu z każdego rodzaju szkół w danym zespole.

Projekt zakłada udział w 20 godzinach bezpłatnego szkolenia odbywającego się w 3 etapach:

I Etap: 8 h szkolenia na platformie e-learningowej
– Zapoznanie się z programem opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu ,,Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych ”.

UWAGA: ta część polega skorzystaniu z usługi w formie e-learningu, to znaczy, że nauczyciele nie muszą łączyć się telekonferencyjnie na 8 godzinną sesję szkoleniową, a we własnym tempie zapoznają się z materiałami udostępnionymi na platformie.

II Etap: 4 h szkolenia w formie on-line z ekspertem
– Trenerzy omówią zagadnienia i przeprowadzą ćwiczenia praktyczne związane z tematami, z którymi uczestnicy zapoznali się w poprzednim dniu.

III Etap: 8-godzinne szkolenie w formie stacjonarnej będzie się składało z:

  1. Części teoretycznej – wykładu na której uczestnicy:
  • Zdobędą wiedzę na temat wdrażania w swoich szkołach kwalifikacji rynkowych ZS
  • Zapoznają się z gotowymi materiałami dla doradców zawodowych takimi jak: filmy 3D, testy oraz innymi narzędziami, które są niezbędne do przeprowadzenia wstępnej diagnozy ucznia
  • Spotkają się z lokalnym przedsiębiorcą, który opowie o aktualnych potrzebach rynku pracy oraz znaczeniu kwalifikacji rynkowych w poszukiwaniu pracy

oraz

  1. Części praktycznej – warsztatów na której uczestnicy:
  • Zobaczą specjalistyczne laboratoria dla wiodących kwalifikacji rynkowych z możliwością ich przetestowania
  • Będą mieli możliwość konsultacji z trenerami prezentującymi stanowiska mobilne

W trakcie spotkania stacjonarnego uczestnicy otrzymają poczęstunek w postaci ciepłego posiłku. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej

Zapisy na szkolenie

Informacji na temat szkolenia może Państwu udzielić koordynator projektu: Natalia Fechner tel. 606 882 365, e-mail: kz@advance-cg.com lub n.fechner@advance-cg.com.