11 stycznia 2021

Wojewódzka Konferencja „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole – praktyczne porady” – materiały

W dniu 16 grudnia 2020 r. Wielkopolski Kurator Oświaty zorganizował VI Wojewódzką Konferencję „Dzieci wielojęzyczne i wielokulturowe w polskiej szkole – praktyczne porady”

W związku z pandemią konferencja odbyła się on-line. Przekazujemy Państwu linki do wykładów, które są dostępne bez ograniczeń i można je obejrzeć w dowolnym czasie.

  1. WprowadzeniePan Robert Gaweł Wielkopolski Kurator Oświaty, https://youtu.be/PDbSA1mdEYA
  2. Oddziały przygotowawcze w szkole podstawowejPan Marek Korbanek, Dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Poznaniu, https://youtu.be/df9upXVohgw
  3. Nauczanie języka polskiego jako obcegoPani Joanna Kuś-Paczkowska, nauczyciel języka polskiego jako obcego w oddziale przygotowawczym w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu, https://youtu.be/jMF1kVjhttA
  4. Rola asystenta kulturowego w pracy z uczniami, Pani Golina Władyko, nauczycieli języka polskiego jako obcego w oddziale przygotowawczym w Zespole Szkół nr 7 w Poznaniu, https://youtu.be/cW_tGzzjYn0
  5. Oddziały przygotowawcze w szkole ponadpodstawowej, Pan Leszek Bernaczyk, dyrektor XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniuhttps://youtu.be/5QqWnvr00WQ
  6. Mniejszości narodowe i etniczne w polskiej szkole – problemy i osiągnięcia, Pani Edyta Rudź-Jaskowiak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. R. Berwińskiego w Poznaniu oraz Pani Katarzyna Skórnicka, pedagog w Szkoły Podstawowej nr 26 im. R. Berwińskiego w Poznaniu,https://youtu.be/fcQO-GHM68s