1 marca 2022

Informator dla cudzoziemców dotyczący polskiego systemu edukacji opracowany przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Poznaniu przedstawia najważniejsze informacje dotyczące polskiego systemu edukacji z odniesieniem do naszego regionu. Mamy nadzieję, że pomogą one w adaptacji do nowych warunków życia, a przede wszystkim w znalezieniu odpowiedniego przedszkola i szkoły dla dzieci i młodzieży przybyłych do Polski.

Załączniki