3 grudnia 2021

Komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dotyczący przedsięwzięć patriotycznych i społecznych

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.”
Cyprian Kamil Norwid

Szanowni Państwo
Dyrektorzy,
Nauczyciele, Wychowawcy
szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego

Wydarzenia ostatnich miesięcy, w tym rozgrywające się w ostatnich dniach dramatyczne sytuacje na wschodniej granicy naszego kraju niepokoją, zajmują serca i myśli nas wszystkich. W wielu szkołach uczniowie zwracają się do Państwa z różnymi problemami, pytaniami i dylematami dotyczącymi tych spraw. Środowiska szkolne wychodzą z pomysłami rożnych inicjatyw patriotycznych i społecznych. Podejmowanie takich działań należy uznać za w pełni uzasadnione.

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” (C.K. Norwid), dlatego praca z młodzieżą odnosząca się do aktualnej sytuacji jest obecnie nie tylko celowa, ale i niezbędna. Pamiętać jednak należy, aby treść pogadanek, zajęć, wykładów oraz wykorzystywanych materiałów była rzetelna i dostosowana do możliwości percepcyjnych uczniów, nawiązywała do założeń i celów wychowawczych, a przede wszystkim służyła wzmacnianiu postaw patriotycznych oraz obywatelskich.

Szczególnie popieramy przedsięwzięcia mające na celu moralne wsparcie Straży Granicznej, wojska i policji, pełniących trudną służbę w obronie granic naszego państwa, naszego bezpieczeństwa, dzisiaj bowiem „…na wschodniej granicy Polski mamy do czynienia z wojną nowego typu. Wojną, w której bronią są migranci, w której bronią jest dezinformacja, wojną hybrydową – powiedział w niedzielę w stolicy Estonii Tallinnie premier Mateusz Morawiecki.

Z poważaniem

wz. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Aleksandra Kuź
Wicekurator Oświaty


Murem za polskim mundurem stoi Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu

Uczniowie wszystkich poziomów nauczania wykonali pracę plastyczną, którą stanowi wycięta z brystolu mapa Polski. Kontury granic na mapie zostały wypełnione małymi, biało – czerwonymi kartkami z życzeniami i pozdrowieniami od dzieci i młodzieży dla funkcjonariuszy służb stojących na straży. W centralnym miejscu pracy została wpisana treść wyrażająca wdzięczność społeczności szkolnej, którą podpisała dyrektor szkoły Pani Katarzyna Sołtysiak.

Praca została wysłana pocztą na adres Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej im. gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku.