13 marca 2019

Podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce. Rekomendacje i działania priorytetowe

Dnia 5 marca 2019 r.  Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w konferencji podsumowującej pierwszy etap realizacji projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, realizowanego we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej.

Podczas konferencji w Kancelarii Premiera, 5 marca 2019 roku,  zostały zaprezentowane rekomendacje i działania   priorytetowe będące efektem realizacji  projektu pn. „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”. Przedsięwzięcie realizowane na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej polegał na zapewnieniu doradztwa eksperckiego przez Europejską Agencję do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Rekomendacje dotyczą zarówno zmian legislacyjnych, jak i działań sprzyjających wdrożeniu edukacji włączającej w codziennej praktyce polskich przedszkoli i szkół w oparciu o wiedzę ekspercką Europejskiej Agencji oraz doświadczenia i rozwiązania innych krajów.

Opracowany  dokument przedstawia rekomendacje, które zostały opracowane z myślą o  wykorzystaniu ich w realizacji określonych przez MEN priorytetów krajowych dotyczących poprawy jakości edukacji włączającej w Polsce. Przygotowując niniejsze rekomendacje uwzględniono wszystkie informacje zebrane w procesie konsultacji oraz informacje zwrotne od zainteresowanych środowisk reprezentujących cały system edukacji.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Załączniki