6 kwietnia 2020

„Szkoła z TVP” – komunikat Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy i Nauczyciele
Szkół i Placówek Oświatowych
województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wzmocnił wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych.

Dziękuję Państwu Dyrektorom i Nauczycielom za ciężką, wytrwałą, codzienną pracę, organizowanie i realizowanie zdalnego nauczania dzieci i młodzieży. Mając na względzie dobro uczniów, pragnę zachęcić Państwa do tworzenia we współpracy z Telewizją Polską oddział w Poznaniu programów edukacyjnych dla uczniów.

Wysoko cenię dotychczasową aktywność i pomysłowość wielkopolskich nauczycieli oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy podjęli się trudnego zadania i nagrywają dla uczniów, w studio TVP 3 Poznań, ulica Serafitek 8 zajęcia: z: informatyki, biologii, fizyki, języka polskiego i inne. Zapraszam do współpracy kolejnych nauczycieli rożnych przedmiotów nauczania, a pracujących zarówno w szkole ponadpodstawowej, podstawowej, uczelni. Jestem przekonana, że są wśród Państwa doskonali fachowcy, którzy mogliby w tak trudnych czasach pandemii wesprzeć edukację uczniów oraz  podzielić się z innymi pedagogami swoją wiedzą i umiejętnościami.

Jednocześnie mogę zapewnić, że  w studio telewizyjnym, podczas nagrań zapewnione będą bezpieczne i higieniczne warunki. Telewizja Polska, aby nie narażać zdrowia Państwa i ich rodzin, zapewnia transport samochodowy. Każdy nauczyciel, gotowy do udziału w programie może liczyć na wsparcie doradców metodycznych z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Każda nagrywana przez nauczyciela lekcja trwa 25 minut, podczas jej prezentowania można korzystać ze sprzętu multimedialnego, przygotowanych środków dydaktycznych, prezentacji, materiałów. Można nagrane zajęcia autoryzować, modyfikować, wprowadzać zmiany, uzupełniać ćwiczeniami, zadaniami, obrazować wykresami, ilustracjami, pokazami, filmami.

Pragnę zauważyć, że solidaryzm z innymi w czasie pandemii oraz dzielenie się przykładami dobrej praktyki na poziomie ogólnopolskim zasługują na docenienie przez dyrektorów szkół, organy prowadzące oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Telewizja Polska natomiast przygotowała wynagrodzenia za każde zrealizowane i wyemitowane nagranie.

Zgłoszenia do programu należy dokonać za pomocą formularza on-line dostępnego pod adresem: http://formularze.ko.poznan.pl/www2/zdalna_szkola/formularz

Dodatkowych informacji udziela:
starszy wizytator pani Karolina Adamska,
tel: 48 780 386 02, e-mail: k.adamska@ko.poznan.pl

Z poważaniem
Wielkopolski Kurator Oświaty
Elżbieta Leszczyńska