29 grudnia 2020

Wyniki konkursu szkolnego i podsumowanie projektu z Programu „Niepodległa”

Na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zostały ogłoszone wyniki konkursu Wierni do końca. Koleje losów żołnierskich 1918-1921 zapisanych w kamieniu, który został zorganizowany z inicjatywy Wojewody Wielkopolskiego.

Komisja konkursowa, w składzie: Henryk Krystek (dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu), Michał Krzyżaniak (dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie), Wojciech Lorek (adiunkt w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, jako reprezentant Muzeum Narodowego w Poznaniu), Jarosław Biegała (przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu, jako Podmiotu Współpracującego), pod przewodnictwem Piotra Jurkiewicza (doradcy Wojewody Wielkopolskiego) dokonała wyboru najlepszych prac. Laureatami zostały:

  1. Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach im. Jadwigi Dziubińskiej (reprezentowany przez Natalię Tobolską, Natalię Solińską i Aleksandra Markiewicza);
  2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krotoszynie (reprezentowana przez Karola Szkudłapskiego);
  3. Szkoła Podstawowa nr 3 w Jarocinie im. Ks. Jana Twardowskiego (reprezentowana przez Matyldę Witczak, Franciszka Błaszczyka i Wojciecha Kuderczaka).

Zwycięskie szkoły otrzymają nagrody w postaci tablic multimedialnych, a ich reprezentanci zestawy nagród indywidualnych. Łączna pula nagród w konkursie wyniosła 15.000 zł.

Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu Semper fidelis Poloniae. Ochrona pamięci o Wielkopolanach poległych za niepodległość Polski 1918-1921 sfinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

Załączamy publikację poświęconą tematyce grobownictwa wojennego: Za Boga i Ojczyznę. Przewodnik po miejscach spoczynku Wielkopolan poległych w latach 1918-1921. Album jest efektem tego samego projektu z Programu NIEPODLEGŁA i został przygotowany przez pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zawiera opisy grobów wojennych Wielkopolan poległych między 1918 a 1921 – głównie ofiar wojny polsko-bolszewickiej, ale również innych konfliktów: z Ukrainą, Litwą i Niemcami (przede wszystkim z okresu Powstań Śląskich oraz wydarzeń związanych z przyłączeniem Pomorza do odrodzonej Polski). W przewodniku zaprezentowano też ocalone od całkowitego zapomnienia, niedawno odnalezione groby powstańców wielkopolskich.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Załączniki