10 stycznia 2021

Informacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie dobrowolnych badań

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych
oraz szkół specjalnych

województwa wielkopolskiego

 

Nawiązując do przesyłanych w ostatnim czasie do Państwa szkół informacji Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, przypominam, że od 11 do 15 stycznia 2021 r. przeprowadzane będą, na terenie naszego województwa, bezpłatne badania diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 dla nauczycieli klas I-III szkół podstawowych, nauczycieli szkół specjalnych oraz pracowników niepedagogicznych powyższych szkół (deklarujących chęć poddania się takim badaniom).

Na podstawie przesłanych przez Państwa do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych list ww. nauczycieli i pracowników został opracowany plan poboru wymazów. Termin badania zostanie przekazany poszczególnym osobom telefoniczne, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na przekazanych wykazach nauczycieli i pracowników.

Natomiast o miejscach badań zostali Państwo powiadomieni przez właściwe terytorialnie powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, a w przypadku Poznania i powiatu poznańskiego odrębnymi pismami przekazywanymi do dyrektorów szkół.

 

Z poważaniem

Wielkopolski Kurator Oświaty
/-/ Robert Kazimierz Gaweł

Załączniki

Ulotka informacyjna
Data: 2021-01-10, rozmiar: 390 KB