1 marca 2021

Informacja o liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo
Rodzice
Absolwenci

Informuję o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu bazy danych o publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2021/2022.

Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół.

Informator rekrutacyjny

 

Wielkopolski Kurator Oświaty
/-/ Robert Kazimierz Gaweł