29 marca 2021

Sejm Dzieci i Młodzieży

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie
szkół i placówek województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty mając na uwadze zaangażowanie młodzieży w przygotowywanie projektów związanych z udziałem w sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży uprzejmie informuje, że rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej edycji. Sesję tradycyjnie zorganizuje Kancelaria Sejmu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Instytutem Pamięci Narodowej.

W związku z organizacją tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r. jednym z patronów został ustanowiony kardynał Stefan Wyszyński. Temat tej edycji zachęca młodych ludzi do przyjrzenia się bliżej postaci Prymasa Tysiąclecia oraz sięgnięcia do jego nauk.

Uczestnicy będą realizowali zadanie rekrutacyjne na temat: Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia. W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości, w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?

Do udziału w konkursie zapraszamy dwuosobowe zespoły uczniów z tej samej szkoły lub zespołu szkół. Na stronie internetowej uczniowie znajdą, m.in. regulamin udziału w projekcie oraz przewodnik
z informacjami w jaki sposób należy wykonać zdanie rekrutacyjne.

Zachęcam do sprawdzania oficjalnej strony SDiM na Facebooku http://www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy.

Od 1994 r. organizatorem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a do grona współorganizatorów należą: Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W 2021 r. z uwagi na pandemię wirusa SARS-Cov-2, uczniowie chętni do uczestnictwa w sesji zostaną zaproszeni do udziału w specjalnej internetowej edycji konkursu.

Harmonogram tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (SDM) przedstawia się następująco:
• 30 marca o godz. 13:00 – rozpoczęcie rekrutacji,
• 30 marca do 6 maja do godz. 15:00 – rejestracja zespołów na platformie internetowej SDiM,
• 10 maja do godziny 13:00 – ostateczny termin opublikowania przez zespoły na platformie SDiM informacji o rekrutacji,
• 10 – 28 maja – czas na ocenę zadań,
• 31 maja do godz. 12:00 – sporządzenie ostatecznej listy uczestniczek
i uczestników oraz przesłanie jej do Kancelarii Sejmu,
• 1 czerwca do godz. 15:00 – publikacja listy uczestniczek i uczestników na platformie internetowej SDiM oraz na stronach internetowych organizatora sesji i współorganizatorów, przesłanie nazwisk osób wchodzących w skład 5 najlepszych zespołów do właściwych kuratoriów oświaty w poszczególnych województwach.