1 kwietnia 2021

Wojewódzki Konkurs Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków Śpiew” rozpoznawanie śpiewu i odgłosów ptaków polskich

Szanowni Państwo,

to już minął rok od ogłoszenia pierwszej edycji Wojewódzkiego Konkursu Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków śpiew”. Dziś ogłaszamy drugą edycję konkursu, który spotkał się z serdecznym przyjęciem społeczności uczniowskiej województwa wielkopolskiego. Okazało się bowiem, że wymagana w rywalizacji umiejętność rozpoznawania odgłosów ptaków, charakteryzowania ich melodii śpiewu, jak i interesujące szczegóły z ich życia są nie tylko ponadczasowe, ale i nie rozgraniczają wieku uczestnika, ani typu szkoły, do której uczęszcza.

Data 1 kwietnia jest znaczącą w tym względzie – Międzynarodowy Dzień Ptaków. Dodatkowo formuła konkursu sprzyja warunkom koniecznym do spełnienia szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Wielkopolski Kurator Oświaty wraz z partnerami: Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, zaprasza do wzięcia udziału w Wojewódzkim Konkursie Kształcenia Słuchu pt. „Ptaków Śpiew” 2021.

Konkurs skierowany do uczniów wszystkich typów szkół: podstawowych i ponadpodstawowych, w tym również artystycznych województwa wielkopolskiego posiada interesującą, a zarazem łatwo przystępną dla uczniów formę. Zbliżająca się wiosna, czas aktywności ptaków, sprzyja rozbudzeniu zainteresowań przyrodą i kształceniu narządu słuchu i pamięci muzycznej. Uczestnicy mogą samodzielnie przygotować się do konkursu dzięki udostępnionej na platformie bazie konkursowej zawierającej nagrania śpiewu i odgłosów ptaków.

Aspekt dydaktyczny i wychowawczy konkursu sprawia, że udział w nim może stanowić uzupełnienie i wzbogacenie tradycyjnych zajęć o interdyscyplinarne aspekty nauczania różnych przedmiotów, połączenie muzyki z przyrodą i pomoc w zrozumieniu siły świata przyrody i przemijania zjawisk globalnych z nim związanych. Jest także pretekstem do wyjścia z domu i zbliżenia się do bogactwa otaczającej nas przyrody.

Konkurs jest przeprowadzany metodą zdalną z zastosowaniem platformy moodle w formie wielostopniowego testu odsłuchowego. Baza nagrań konkursowych zawiera nagrania śpiewu/odgłosów w formacie mp3, różnych ptaków polskich, których nazwy wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu. Dostęp do bazy nie wymaga zakładania konta.

Baza nagrań śpiewów ptaków dostępna jest pod adresem: https://wko.moodle.org.pl/
Zgłoszenia ucznia do konkursu dokonuje dyrektor szkoły za pomocą formularza on-line dostępnego pod adresem http://wre.ko.poznan.pl/ptaki/

Zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do poinformowania uczniów i samorządów uczniowskich o konkursie również poprzez dziennik elektroniczny / librus i inne kanały przyjęte do współpracy z rodzicami i uczniami. Nie bez znaczenia są również nagrody dla laureatów i finalistów.

Szczegóły dotyczące konkursu zawarte są w załączonym regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela:
Rafał Renz
Wojewódzki Koordynator Konkursów
Wydział Rozwoju Edukacji
tel. +48 780 386057
e-mail: konkursy@ko.poznan.pl

Załączniki