4 maja 2021

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – 2021

Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, z województwa wielkopolskiego w 2021 roku.

Pismo przewodnie

Załączniki

Ogłoszenie konkursu
Data: 2021-05-04, rozmiar: 824 KB
Załącznik nr 1
Data: 2021-05-04, rozmiar: 46 KB