13 czerwca 2021

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski – aktualizacja komunikatu

Szanowni Państwo

Informujemy, że rywalizacja uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Ignacy Jan Paderewski pianista wirtuoz, kompozytor, polityk, dyplomata, mąż stanu, mecenas sztuki i architektury dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i artystycznych w kraju oraz szkół polskich za granicą, w kategoriach:

  • II – Muzykolog primus i Muzykolog altus,
  • III – Historyk primus i Historyk altus,
  • IV – Dziennikarz primus i Dziennikarz altus,
  • V – Kreator sztuki primus i Kreator sztuki altus,
  • VI – Statystyk primus i Statystyk altus,
  • VIII – Wybitna szkoła primus i Wybitna szkoła altus

zakończyła się.

Pozostałe kategorie:

  • I – Pianista primus i altus,
  • VII – Grand Prix Primus i Grand Prix Altus

nadal trwają.

Zadania konkursowe uczestników były bardzo zróżnicowane i są szczegółowo opisane na stronach tytułowych każdej z kategorii na platformie konkursowej. Każda kategoria, tak naprawdę stanowiła oddzielny konkurs. Zainteresowanych szczegółowym opisem zadań w poszczególnych kategoriach kierujemy do załącznika o nazwie „OKP – opisy zadań w kategoriach”.

Komisje konkursowe poszczególnych kategorii złożone z przedstawicieli Instytucji współpracujących:

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Muzycznej w Poznaniu, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wyłoniły zwycięzców, laureatów i wyróżnionych.

W załączonych plikach znajdują się szczegółowe komunikaty dotyczące danej kategorii konkursu.

Gratulujemy wszystkim, którzy, wykazali się zdobytą w trakcie konkursu, wiedzą i umiejętnościami, a także potwierdzili swój talent, pasję oraz poświęcili czas i zaangażowanie w przygotowanie do konkursu. Mamy nadzieję, że bliższe poznanie niezwykłej i wszechstronnej postaci Ignacego Jana Paderewskiego, jego przeżyć, cech charakteru, twórczości, sukcesów, porażek i działalności oraz faktów historycznych z nią związanych zaowocują refleksją nad celem i wartością własnego życia oraz obowiązkiem rozwijania otrzymanego talentu dla dobra Ojczyzny i własnego zarazem.

Jednocześnie przypominamy, że to nie koniec konkursu, którego ramy czasowe obejmują 2 symboliczne daty związane z Mistrzem: 18 listopada (rocznica urodzin) i 29 czerwca (rocznica śmierci). Finał całego konkursu, połączony z uroczystością wręczenia nagród, wystawą prac, koncertem, odbędzie się 29 czerwca 2021 r. o g. 11:30 w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Dodatkowych informacji udziela koordynator konkursu:

wizytator Rafał Renz
Wydział Rozwoju Edukacji
nr tel. 780 386 057 (+sms+Whatsapp+Signal)
DC: Koordynator Konkursów KO Poznań#7068
adres e-mail Paderewski@ko.poznan.pl

Załączniki

Wyniki - I Pianista stopień 2
Data: 2021-06-13, rozmiar: 190 KB
Wyniki - II Muzykolog
Data: 2021-04-30, rozmiar: 559 KB
Wyniki - III Historyk
Data: 2021-04-29, rozmiar: 158 KB
Wyniki - IV Dziennikarz
Data: 2021-05-05, rozmiar: 568 KB
Wyniki - V Kreator sztuki
Data: 2021-05-14, rozmiar: 208 KB
Wyniki - VI Statystyk
Data: 2021-06-17, rozmiar: 164 KB
Wyniki - VIII Wybitna szkoła
Data: 2021-05-13, rozmiar: 661 KB
OKP - opis zadań w kategoriach
Data: 2021-04-30, rozmiar: 16 MB