23 sierpnia 2021

Nowelizacja programu „Aktywna tablica”

Informujemy, że  20 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”.

Celem nowelizacji było doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku realizacji Programu w 2020 r. oraz doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość.

Wzory wniosków dla szkół oraz organów prowadzących

Kuratorium Oświaty w Poznaniu przygotowało specjalne formularze on-line, będące odpowiednikiem formularzy na stronie MEiN.

Prosimy Państwa Dyrektorów o wypełnianie tylko i wyłącznie tych formularzy. Dostęp do nich zostanie opublikowany w serwisie WWW KO w osobnym ogłoszeniu o naborze wniosków.

 

Załączniki

Komunikat
Data: 2021-08-23, rozmiar: 49 KB
Zestawienie pomocy dydaktycznych
Data: 2021-08-23, rozmiar: 62 KB