2 sierpnia 2021

Wolne miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia

Rodzice
Kandydaci do szkół ponadpodstawowych

Informuję o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu bazy danych o wolnych miejscach w publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia na terenie województwa wielkopolskiego.

Wykaz wolnych miejsc sporządzony został na podstawie danych przekazanych do Kuratorium Oświaty w Poznaniu przez dyrektorów ww. szkół. Dane będą aktualizowane.

 

Wielkopolski Kurator Oświaty

/-/ Robert Kazimierz Gaweł

 

Załączniki:

Wolne miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – stan na 24 sierpnia 2021 r.