24 listopada 2021

Międzynarodowe Badanie Kompetencji Obywatelskich

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych

W tym roku, po raz pierwszy jako Polska, bierzemy udział w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Obywatelskich (ICSS). Jest to największe międzynarodowe badanie dotyczące edukacji obywatelskiej, pokazujące stopień gotowości młodych ludzi do udziału w życiu społecznym, ich przygotowanie do pełnienia roli obywatela. ICCS bada wiedzę i rozumienie zagadnień z zakresu edukacji obywatelskiej, a także postawy i zachowania obywatelskie uczniów. W badaniu tym będzie uczestniczyło 25 państw.

Instytut Badań Edukacyjnych na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki przystąpił do realizacji Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich. W Polsce w badaniu wezmą udział uczniowie ósmej klasy szkoły podstawowej. Badanie obejmie także dyrektorów szkół i nauczycieli. W badaniu mogą wziąć udział jedynie szkoły wylosowane przez międzynarodowe konsorcjum. Szkoły wylosowane do badania zostały już poinformowane przez koordynatorów z Instytutu Badań Edukacyjnych w wiadomości wysłanej na powszechnie dostępny adres email placówki. Wylosowane szkoły uzyskają szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu i przebiegu badania w szkole.

Udział w badaniach jest dobrowolny i anonimowy. Wyniki badania będą prezentowane jedynie w ramach zbiorczych zestawień statystycznych, bez możliwości identyfikacji szkół, miejscowości czy poszczególnych osób uczestniczących w badaniu. Wymagana jest zgoda rodziców na udział ucznia w badaniu. Przy organizacji badania będzie brana pod uwagę sytuacja epidemiczna w kraju, a także obowiązujące zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego.

Więcej informacji o badaniu mogą Państwo znaleźć na stronie https://iccs.ibe.edu.pl/ oraz https://www.iea.nl/studies/iea/iccs

Zwracamy się do Państwa o życzliwe podejście do tego badania, gdyż w celu uzyskania reprezentatywnych wyników uczestnictwo wylosowanych szkół jest niezwykle ważne.

Wicekurator Oświaty
Aleksandra Kuź