11 marca 2022

Zachęcamy do korzystania z Wielkopolskiej Bazy Wolontariuszy wspomagających komunikację z uchodźcami

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących, jednostek samorządu terytorialnego
Dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych województwa wielkopolskiego

Obecnie wszyscy jesteśmy zaangażowani w pomoc dla Ukrainy, między innymi organizowanie form opieki, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenie zajęć edukacyjnych dla ukraińskich dzieci i młodzieży. Wymaga to troski i starań, odpowiedzialności w tym także szukania wsparcia osób, które władają w stopniu komunikatywnym językiem ukraińskim, rosyjskim, angielskim.

W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z liczącej ponad 800 osób Bazy Wolontariuszy – nauczycieli, studentów, ludzi różnych zawodów, gotowych wspomagać komunikację z uchodźcami i pełnić rolę tłumaczy.

Wiedza i umiejętności językowe tych osób mogą wesprzeć nauczycieli, pedagogów, psychologów i inne osoby w pracy z ukraińskimi dziećmi, uczniami, rodzicami, opiekunami.

Przypominamy, że w celu uzyskania informacji o ww. wolontariuszach wystarczy wypełnić wniosek o udostępnienie danych wolontariuszy (w załączeniu)  i przesłać pocztą elektroniczną skan tego dokumentu na adres e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl

Z poważaniem
Wicekurator Oświaty
Aleksandra Kuź

Załączniki