13 maja 2022

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: język polski jako obcy, język polski,  język angielski, język niemiecki, matematyka, chemia, fizyka, biologia, technika, przyroda, geografia, historia i wos, religia, wychowanie fizyczne, plastyka, muzyka, technika, wychowanie do życia w rodzinie, nauczyciel bibliotekarz, nauczyciel pedagog, nauczyciel psycholog, kształcenie specjalne, kształcenie zawodowe, pedagogika specjalna, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie i profilaktyka, wychowanie przedszkolne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, doradztwo zawodowe, etyka, edukacja dla bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu.

Załączniki