4 maja 2022

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Karta Nauczyciela

Zgodnie uchwaloną przez Sejm nowelizacją Karty Nauczyciela, której projekt przygotowali posłowie PiS, od 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. tzw. średnie wynagrodzenie nauczycieli zostanie zwiększone o 4,4 proc. Po odrzuceniu poprawek zgłoszonych przez Senat 28 kwietnia ustawa została podpisana przez Prezydenta RP.

Zgodnie z zapisami znowelizowanej Karty Nauczyciela w okresie 1 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększy się o 4,4%. Nowe przepisy umożliwią także realizację podwyżek dla nauczycieli już od 1 maja – zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli umożliwi zwiększenie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia nauczycieli i dodatków do wynagrodzeń.

Nauczyciele otrzymają  podwyżkę najpóźniej do 30 czerwca br., z wyrównaniem od 1 maja 2022 r. Na ten cel subwencja oświatowa została zwiększona o 1 mld 671 mln 100 zł. Zaproponowane w ustawie środki będą pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Nowelizacja ustawy 28 kwietnia została podpisana przez Prezydenta i wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Jednocześnie informujemy, że decyzją Prezesa Rady Ministrów w maju ruszają rządowe, a następnie parlamentarne pracę dotyczące awansu nauczyciela. Zmiany spowodują także istotne, kilkunastoprocentowe podwyżki wynagrodzeń nauczycieli stażystów i kontraktowych.

Pełny tekst nowelizacji ustawy

Źródło: MEiN