5 sierpnia 2022

Aktualizacja informacji o wolnych miejscach w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Państwo
Dyrektorzy
publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia
województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty przypomina, iż zgodnie z ogłoszonymi terminami postępowania rekrutacyjnego, od 2 sierpnia 2022 r. dyrektor szkoły ponadpodstawowej ma obowiązek poinformować kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. Dane należy przekazać online za pomocą Platformy Rekrutacja (platformy, za pomocą której przekazywano informacje o szkołach) dostępnej pod adresem: http://formularze2.kuratorium.poznan.pl/rekrutacja/logowanie/  

Platforma umożliwia edycję także w zakresie dodawania nowych oddziałów.

Przekazane przez Państwa Dyrektorów informacje są udostępnione na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Zwracam uwagę, aby dane przekazane do Kuratorium Oświaty w Poznaniu dotyczące liczby wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach były spójne z danymi, które pojawią się w systemach informatycznych wykorzystywanych przez organy prowadzące do obsługi postępowania uzupełniającego.

Jednocześnie informuję, że do 31 sierpnia 2022 r. będzie możliwość aktualizowania danych.

Z up. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Aleksandra Kuź
Wicekurator Oświaty