1 sierpnia 2022

Przedłużenie terminu! Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – Innowacja 2022”

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – Innowacja 2022”. Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2020/2021 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2021/2022.

Konkurs „Kierunek – Innowacja” jest skierowany do nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Jego celem jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2020/2021 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2021/2022.

Uwaga! Przedłużenie terminu zgłoszenia działalności innowacyjnej do 5 sierpnia 2022 r.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: m.leszkowicz@ko.poznan.pl

Źródło: MEiN

Załączniki

zmiana Regulaminu Kierunek - Innowacja
Data: 2022-08-01, rozmiar: 355 KB
ZPE instrukcja_2022
Data: 2022-08-03, rozmiar: 1 MB