2 sierpnia 2022

Wolne miejsca w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo
Rodzice kandydatów do szkół ponadpodstawowych
Kandydaci do szkół ponadpodstawowych

Informuję o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu informacji o wolnych miejscach w publicznych liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2022/2023.

Zestawienie informacji dotyczących wolnych miejsc zostało opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół.

Wolne miejsca w szkołach – http://rekrutacja.ko.poznan.pl/przegladanie

Z up. Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Zbigniew Talaga
Wicekurator Oświaty