11 sierpnia 2022

Zasady wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zatrudnienia na danym stanowisku oraz osób niebędących nauczycielami – rok szkolny 2022/2023

Załączniki