19 września 2022

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – innowacja 2022” – wyniki I etapu

Wojewódzka Komisja Konkursowa do przeprowadzenia etapu I – wojewódzkiego konkursu „Kierunek – innowacja 2022” na terenie województwa wielkopolskiego dokonała oceny opisów zgłoszonych do konkursu zgodnie z kryteriami zawartymi w § 4 ust. 12-14 Regulaminu konkursu. Komisja wyłoniła kandydatów do tytułu laureata konkursu, którzy uzyskali największą liczbę punktów w każdej z kategorii. Są nimi:

w kategorii I – szkoła podstawowa:

 1. Dorota Bukowska (Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Nowych Skalmierzycach)
  Tytuł innowacji: „Ojczyzna polszczyzna”- cykl scenariuszy lekcji
 2. Anna Poprawska (Zespół Szkół w Kąkolewie)
  Tytuł innowacji: „Ciekawi świata. W podróży”
 3. Anna Sakiewa (Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Gnieźnie)
  Tytuł innowacji: „Działania ekologiczne z klasą”

w kategorii II –  szkoła ponadpodstawowa:

 1. Katarzyna Studniarek (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wlkp.)
  Tytuł innowacji: „My English pen pals – wymiana korespondencji z uczniami z zaprzyjaźnionej szkoły”

Lista wyłonionych kandydatów do tytułu laureata w I etapie Konkursu, zgodnie z zapisami § 3 ust. 12 pkt 1 regulaminu konkursu „Kierunek – Innowacja 2022” została przekazana do Ministerstwa Edukacji i Nauki w celu dalszego procedowania. Laureaci etapu I konkursu biorą udział w etapie II – centralnym. Ogłoszenie wyników etapu centralnego nastąpi do 14 października 2022 r. poprzez umieszczenie listy nagrodzonych w serwisie internetowym Ministerstwa Edukacji i Nauki.