6 października 2022

II Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele szkół podstawowych,

serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym dedykowanym uczniom klas IV- VIII szkół podstawowych. Organizatorem konkursu jest Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie oraz Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty.

Celem Konkursu jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży idei retoryki klasycznej, a także kształtowanie praktycznej umiejętności płynnego mówienia, argumentowania i przekonywania.

Termin zgłoszenia do 23 listopada br. Zgłoszenia dokonuje Dyrektor szkoły.

Formularz zgłoszeniowy

Konkurs składa się z trzech etapów:

  • etap I szkolny – termin 16.12.2022 r.,
  • etap II wojewódzki – termin 3.03.2023 r.,
  • etap III ogólnopolski – termin 5.05.2023 r.

Planowany termin przeprowadzenia Konkursu: grudzień 2022 r. – maj 2023 r.

Finaliści i laureaci uzyskają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt. 1 lit. b-c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1737).

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2022-10-07, rozmiar: 1 MB
Miejsce przeprowadzenia etapu wojewódzkiego
Data: 2023-03-03, rozmiar: 188 KB