14 listopada 2022

Konkurs „Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”

Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu organizuje konkurs „Moje powstańcze korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”.

Inicjatywa została objęta patronatem prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karola Nawrockiego. Ma na celu pobudzić zainteresowanie wśród młodych ludzi historią najnowszą Polski, przybliżyć jej drogę do niepodległości, zwrócić uwagę na znaczenie powstania wielkopolskiego w losach naszego kraju, a także kształtować takie wartości jak wolność, patriotyzm i poczucie przynależności.

Konkurs skierowany jest do uczniów:

  • szkół podstawowych klas 4 – 8,
  • szkół ponadpodstawowych.

Temat pracy – powstanie wielkopolskie z perspektywy rodzinnej bądź regionalnej – ukazanie drogi odzyskania niepodległości przez Polskę z punktu widzenia własnej rodziny, członków lub świadków wystąpienia zbrojnego. Prace powinny mieć formę multimedialną, np.: film, animacja komputerowa, czy interaktywne drzewo genealogiczne.

Prace należy przesłać na nośniku multimedialnym (płyta CD lub pamięć USB) do 16 lutego 2023 roku na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, z dopiskiem: „PS-VI. Konkurs Powstanie Wielkopolskie –  edycja 2″.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2022-11-14, rozmiar: 493 KB