22 grudnia 2022

Program Sportowe Talenty pomoże wyłonić sportowo utalentowanych uczniów

Rola i znaczenie sportu w rozwoju psychofizycznym dzieci i młodzieży, rywalizacja sportowa w sporcie rekreacyjnym oraz popularyzacja sportu w kontekście zdrowia publicznego stały się tematami spotkania dotyczącego programu Sportowe Talenty. O sporcie i jego znaczeniu rozmawiali: minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk, minister zdrowia Adam Niedzielski oraz przedstawiciele polskich związków sportowych.

Program Sportowe Talenty jest skierowany do nauczycieli wychowania fizycznego, którzy będą wyłaniać sportowo utalentowanych uczniów. Pilotaż programu wprowadzono w województwie opolskim i lubelskim. Od roku szkolnego 2022/2023 program ma mieć charakter ogólnokrajowy i obejmować szkoły podstawowe i ponadpodstawowe we wszystkich województwach. Program został zainicjowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z MEiN.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na korzyści dla sportu zawodowego, które pojawią się w związku z wprowadzeniem programu Sportowe Talenty. W tym kontekście rozmawiali o roli rodziców i nauczycieli wychowania fizycznego w procesie identyfikacji predyspozycji uczniów do uprawiania sportu zawodowego. Wskazali na dużą rolę autorytetów sportowych, które są ważne w procesie wychowania młodych pasjonatów sportu.

W dyskusjach nie zabrakło tematów związanych z samym programem i jego wpływem na poprawę zdrowia publicznego. Pojawiły się pytania o to, jakie dane o uczniach powinny być zbierane, aby odpowiednio zdiagnozować problemy zdrowotne populacji. Debatujący zastanawiali się nad możliwościami wykorzystania danych o cechach somatycznych i motorycznych całej populacji dzieci i młodzieży w Polsce.

Program Sportowe Talenty może stać się fundamentem i początkiem populacyjnej bazy danych, która umożliwi klubom sportowym, na podstawie zanonimizowanych danych, identyfikować uczniów o najlepszym potencjale i predyspozycjach sportowych. Takich uczniów będą zapraszać do współpracy.

O programie Sportowe Talenty

Sportowe Talenty to ogólnopolski program identyfikacji talentów sportowych oraz rozpoznawania predyspozycji motorycznych dzieci i młodzieży. Jego celem jest odkrywanie najbardziej utalentowanych sportowo uczniów w polskich szkołach.

Od września 2022 rok w dwóch województwach: opolskim oraz lubelskim prowadzony jest pilotaż programu, który w założeniu ma objąć wszystkie szkoły w Polsce. Nauczycielom wychowania fizycznego klas 4-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych zostało przekazane narzędzie online wspomagające ich pracę.

Tym narzędziem jest program sportowetalenty.pl udostępniony nauczycielom w celu wprowadzania i monitorowania wyników testów sprawnościowych przeprowadzanych podczas lekcji wychowania fizycznego.

System sportowetalenty.pl zawiera:

  • 5 podstawowych oraz 60 dodatkowych testów wraz z instrukcją słowną i filmową oraz arkusz do analizy wyników,
  • moduł do wygodnego i łatwego sprawdzania obecności i aktywności na zajęciach,
  • certyfikaty dla nauczycieli za aktywność,
  • raporty dla rodziców, dyrekcji lub uczniów ze sprawności i aktywności dzieci.

W kolejnym etapie dostęp do wyników będą miały kluby i związki sportowe (w formie zanonimizowanej), dzięki temu będą mogły zapraszać na treningi wybranych przez siebie uczniów. Program „Sportowe Talenty” pomoże wzbudzić zainteresowanie dzieci do czynnego uprawiania sportu oraz pomoże w rozwinięciu ich sportowych pasji, poprzez możliwość trenowania w profesjonalnych klubach sportowych. Dodatkowo ułatwi nauczycielom prowadzenie zajęć wychowania fizycznego oraz pomoże wykorzystać ich potencjał dydaktyczny.

Źródło: MEiN