12 maja 2023

Obchody towarzyszące beatyfikacji Rodziny Ulmów

Dnia 10 września 2023 roku w Markowej odbędzie się Beatyfikacja Wiktorii i Józefa Ulmów oraz ich dzieci – polskiej rodziny, która została zamordowana w 1944 roku przez niemieckich okupantów, za ukrywanie w swoim domu Żydów.

W celu lepszej koordynacji działań towarzyszących temu wydarzeniu oraz upowszechnieniu wiedzy o dziedzictwie Rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów, jak również  pamięci o Polakach ratujących osoby narodowości żydowskiej pod okupacją niemiecką podczas II wojny światowej, powołany został przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Komitet ds. Obchodów Towarzyszących Beatyfikacji Rodziny Ulmów.

Ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki w jego skład weszła Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w MEiN. Beatyfikacji Rodziny Ulmów towarzyszyć będą wystawy, filmy, koncerty, konferencje naukowe regionalne i międzynarodowe i inne przedsięwzięcia.

Zapraszamy dzieci i młodzież naszego województwa do zapoznania się z dziedzictwem Rodziny Ulmów oraz wszystkich tych Polaków, którzy narażając własne życie ratowali Żydów w czasie Zagłady.

Więcej informacji: