16 maja 2023

Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa wielkopolskiego,

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pragnie zainteresować Państwa konkursami o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku ustanowionych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 15 września 2023 r. Celem konkursów jest przede wszystkim uhonorowanie oddanych swojej pracy nauczycieli oraz szkół, które odznaczają się wysoką jakością nauczania, innowacyjnością, współpracą ze środowiskiem lokalnym oraz kształtowaniem wśród uczniów postaw obywatelskich.

Konkurs o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku wyróżnia wielkopolskie przedszkola oraz szkoły pielęgnujące wśród uczniów poczucie własnej tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej oraz kształtujące wzorzec nowoczesnego Wielkopolanina.

Konkurs o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku ma na celu między innymi uhonorowanie nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, wpływu na otoczenie, w którym żyją oraz utrwalających poczucie patriotyzmu regionalnego.

Tegoroczna edycja konkursów jest siódmą z kolei, jej rozstrzygnięcie nastąpi 19 października br. Podczas uroczystej Gali podsumowującej. W trakcie trwania uroczystości zostaną wręczone  nagrody finansowe, wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki.

Szczegóły konkursów znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego w zakładce Departament Edukacji i Nauki: Konkurs  Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku