19 września 2023

Laboratoria przyszłości – sprawozdanie

Szanowni Państwo,
osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
osoby fizyczne
organy prowadzące szkoły podstawowe,

Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że na stronie www.gov.pl/laboratoria udostępniono formularz sprawozdania z realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz umiejętności podstawowych i przekrojowych dla dzieci i młodzieży – „Laboratoria Przyszłości” do wypełnienia w terminie do 18 grudnia 2023 r., wraz z materiałami.

Załączniki

Pismo przewodnie
Data: 2023-09-19, rozmiar: 23 KB