7 września 2023

„Twoje dane – Twoja sprawa” – program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zaprasza szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i ośrodki doskonalenia nauczycieli do udziału w XIV edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Patronat honorowy nad programem objął Minister Edukacji i Nauki.

Celem programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych, a także wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

Podobnie jak w latach ubiegłych uczestnikom programu UODO zapewnia materiały edukacyjne i specjalistyczne szkolenia. Zaplanowano także wykłady online, podczas których eksperci UODO będą omawiali najbardziej interesujące, a jednocześnie sprawiające największe trudności interpretacyjne zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności z punktu widzenia działalności szkoły. Działania te będą stanowiły cenne źródło wiedzy dla dyrektorów szkół i nauczycieli, którzy podejmą się realizacji inicjatyw edukacyjnych.

Regulamin, szczegółowe informacje o XIV edycji programu oraz formularz rejestracyjny są dostępne na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych.