Kategoria: Informacja o działalności urzędu

13 lipca 2023

Wstęp

Kuratorium Oświaty w Poznaniu to urząd, który pomaga wykonywać zadania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Działamy na terenie województwa wielkopolskiego.

Kuratorium Oświaty w Poznaniu jest podzielone na części, które nazywamy wydziałami. Każdy wydział zajmuje się innymi sprawami. Mamy też swoje oddziały w innych miastach. Te oddziały nazywamy delegaturami. Delegatury znajdziesz w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.

W Kuratorium Oświaty działa Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli i Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli. Rzecznik bada sprawy niewłaściwego zachowania nauczycieli. Komisja orzeka w przypadkach takiego zachowania.

Kto kieruje Kuratorium Oświaty?

Na zdjęciu widać twarz uśmiechniętego mężczyzny, który nosi okulary w ciemnej oprawie. Ubrany jest w białą koszulę, niebieski krawat i granatową marynarkę.

Urzędem kieruje Wielkopolski Kurator Oświaty. Obecnie Kuratorem jest pan Robert Gaweł.

Jego zastępcami są wicekuratorzy oświaty: pan Zbigniew Talaga i pani Aleksandra Kuź.

Kuratorowi w pracy pomagają wicekuratorzy oświaty, dyrektorzy, główny księgowy oraz pracownicy.

Czym się zajmujemy? Co robimy?

 1. Kontrolujemy szkoły, przedszkola i placówki w zakresie edukacji i opieki – czy szkoły działają zgodnie z prawem
 2. Sprawdzamy czy szkoły i przedszkola dbają o bezpieczeństwo uczniów
 3. Sprawdzamy czy szkoły, przedszkola i placówki przestrzegają praw dziecka i ucznia
 4. Sprawdzamy czy nauczyciele mają właściwe wykształcenie
 5. Wspomagamy nauczycieli i dyrektorów w ich pracy
 6. Wspieramy nowe rozwiązania i rozwój w edukacji
 7. Dbamy o podnoszenie wiedzy i umiejętności nauczycieli
 8. Wspomagamy kształcenie zawodowe
 9. Opiekujemy się kształceniem uczniów, którzy mają specjalne potrzeby
 10. Obserwujemy czy szkoły przeprowadzają egzaminy zgodnie z prawem
 11. Układamy grafik przyjęcia do szkół ponadpodstawowych
 12. Organizujemy olimpiady, konkursy i turnieje dla uczniów szkół
 13. Wydajemy opinie w różnych sprawach, na przykład otwarcia nowej szkoły albo przedszkola
 14. Pilnujemy czy stosuje się przepisy o bezpieczeństwie podczas kolonii, obozów dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji
 15. Bierzemy udział w wyborze dyrektora szkoły albo przedszkola
 16. Uczestniczymy w egzaminach dla nauczycieli, który chcą awansować
 17. Prowadzimy postępowania awansowe dla nauczycieli (na najwyższy stopień zawodowy, czyli stopień nauczyciela dyplomowanego)

Jaką sprawę załatwisz w naszym Kuratorium?

 1. Złożysz wniosek o:
 • wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu i innych dokumentów związanych z nauką
 • przyznanie akredytacji placówce doskonalenia nauczycieli lub innej formy kształcenia ustawicznego
 • objęcie honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, na przykład konkursu lub imprezy edukacyjnej
 • dofinansowanie przedsięwzięcia edukacyjnego
 • uznanie wykształcenia, które zdobyłeś w innym kraju
 • urzędowe potwierdzenie świadectwa lub indeksu, jeśli chcesz wyjechać za granicę i tam się uczyć
 • dostęp do informacji publicznej
 1. Odwołasz się od decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów
 2. Odwołasz się od decyzji dyrektora w sprawach obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
 3. Odwołasz się od decyzji poradni psychologiczno-pedagogicznej, z którą się nie zgadzasz
 4. Odwołasz się od decyzji urzędu w sprawie zakładania albo prowadzenia szkoły, przedszkola, placówki – jeśli prowadzisz albo chcesz taką założyć
 5. Załatwisz sprawy związane z wypoczynkiem dzieci i młodzieży
 6. Otrzymasz zgodę na prowadzenie specjalnego kursu dla instruktorów, którzy nauczają zawodu
 7. Otrzymasz zgodę na prowadzenie kursu na kierownika i wychowawcę kolonijnego

Jak możesz się z nami skontaktować?

 1. Możesz do nas przyjść i złożyć pismo osobiście.
 2. Możesz do nas wysłać pismo pocztą.
 3. Możesz do nas zadzwonić:
 • Poznań – numer telefonu 61 670 40 81
 • Kalisz – numer telefonu 62 723 20 33
 • Konin – numer telefonu 63 220 51 01
 • Leszno – numer telefonu 65 614 11 00
 • Piła – numer telefonu 67 344 10 33
 1. Możesz przesłać do nas email na adres: kancelaria@ko.poznan.pl
 2. Możesz przesłać do nas pismo przez ePUAP na adres:  /ko_poznan/SkrytkaESP

ePUAP do skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Służy do komunikacji obywateli z urzędami. Jeśli chcesz z niej skorzystać, musisz mieć założone konto w ePUAP.

Więcej informacji o ePUAP znajdziesz na rządowej stronie. Tutaj jest link do strony. Kliknij na ten napis, żeby otworzyć stronę ePUAP.

Nasz urząd jest otwarty:

 • w poniedziałki od godziny 8:00 do godziny 16:00
 • od wtorku do piątku od godziny 7:30 do godziny 15:30

Nasze adresy. Gdzie nas znajdziesz?

 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Tadeusza Kościuszki 93, 61-716 Poznań

Tak wygląda budynek, w którym jest nasz urząd. Obecnie możesz wejść do niego tylko od strony al. Niepodległości 16/18.

Na zdjęciu widać 10 piętrowy, przeszkolny budynek. Przy wejściu są schody i kolumny. Przed wejściem, po prawej stronie, widać 3 drzewa i pas zieleni.

Kancelaria jest w pokoju numer 339 na 3. piętrze.

Kancelaria to miejsce, w którym zostawisz pisma i dokumenty oraz otrzymasz potwierdzenie, że je złożyłeś. W kancelarii możesz zapytać, gdzie załatwisz swoją sprawę.

Po wejściu do budynku, podejdź do punktu informacji. Dostaniesz tam kartę gościa. Dzięki karcie otworzysz szklane drzwi na 3. piętrze.

 • Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół
  Plac Wolności 18, 61-739 Poznań
 • Delegatura w Kaliszu
  ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz
 • Delegatura w Koninie
  ul. Spółdzielców 3, 62-510 Konin
 • Delegatura w Lesznie
  Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno
 • Delegatura w Pile
  ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła

Informacje dodatkowe

Napisz do nas, jeśli jesteś osobą głuchą i potrzebujesz tłumacza języka migowego. Wyślij do nas 3 dni wcześniej email na adres: kancelaria@ko.poznan.pl.

Jeśli pomaga Ci pies przewodnik albo pies asystujący, możesz przyjść z nim do urzędu.

Na naszej stronie internetowej znajdziesz numery telefonów do wydziałów i wszystkich pracowników naszego urzędu.

Więcej informacji o obsłudze dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami znajdziesz na stronie Kuratorium.

Kliknij na ten napis, żeby otworzyć informacje o dostępności.

Załączniki