Kategoria: Dla mediów

5 kwietnia 2024

Dla mediów

e-mail: mediainfo@ko.poznan.pl
Powyższy adres e-mail przeznaczony jest wyłącznie dla przedstawicieli mediów.

Pisma o innej treści należy kierować na adres e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl

Osoby do kontaktu:
Wydział Wspierania Edukacji
p.o. dyrektor Karolina Adamska, tel. 780 386 020
starszy inspektor Izabela Szmigiero, tel. 780 386 124
starszy specjalista Małgorzata Nowek:, tel. 780 386 057


media społecznościowe Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Facebook
X (dawniej Twitter)