22 sierpnia 2021

Wydziały w Poznaniu

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Robert Gaweł
kurator oświaty 333 61 670 40 83
2. Aneta Gęsikiewicz-Nawrocka inspektor – sekretariat 334 61 670 40 83
3. Aleksandra Kuź
wicekurator oświaty 335 61 670 40 84
4. Zbigniew Talaga wicekurator oświaty 337 61 670 40 84
5. Elżbieta Tołstołucka inspektor – sekretariat 336 61 670 40 84
6. Magdalena Miczek specjalista ds. informacji i komunikacji medialnej 336 662 381 792
7. Jerzy Licki pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych 780 386 034
8. Paweł Ludek stanowisko ds. służby bezpieczeństwa i higieny pracy 309 532 751 817
9. Katarzyna Walczak stanowisko ds. kontroli zarządczej 309 780 386 035
10. Klaudiusz Farulewski główny księgowy 331 61 670 40 82
Zespół do spraw finansowo-księgowych
10. Dobromiła Kołacka specjalista 329 780 386 037
11. Barbara Maciuszek starszy specjalista 329 780 386 038
12. Marta Lis specjalista 329 784 691 039
13. Diana Zielińska specjalista 329 780 386 121
Zespół do spraw inicjatyw obywatelskich i skarg
14. Danuta Hyżak starszy wizytator 318 780 386 032
15. Bernadeta Polak starszy wizytator 318 780 386 033

 

Wydział Nadzoru Pedagogicznego:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Maria Jedlińska-Pyssa dyrektor 337 61 670 40 87
2. Izabela Albrecht zastępca dyrektora 338a 61 670 40 87
3. Anetta Szurkowska zastępca dyrektora 338a 61 670 40 87
4. Marzena Adamczyk-Pelcer starszy wizytator 315 780 386 055
5. Kazimierz Baczyński starszy wizytator 324 780 386 052
6. Katarzyna Bizukojć starszy wizytator 227 780 386 056
7. Elżbieta Buczkowska wizytator 304 780 386 067
8. Bożena Chwaliszewska starszy wizytator 224 780 386 075
9. Violetta Dąbek wizytator 30b 780 386 039
10. Elżbieta Dobrochowska starszy wizytator 302 780 386 053
11. Agnieszka Duszyńska starszy wizytator 303 780 386 070
12. Sylwia Figaszewska starszy inspektor – sekretariat 338 61 670 40 87
13. Olga Janyszek wizytator 302 600 859 945
14. Lidia Kałwińska wizytator 228 780 386 064
15. Justyna Kasprzak-Rzeźniczak starszy wizytator 224 780 386 058
16. Anna Kaźmierczak starszy inspektor 338 780 386 122
17. Beata Kumanowska starszy wizytator 228 780 386 083
18. Izabela Liebert-Jędroszkowiak starszy wizytator 225 780 386 076
19. Ewelina Majchrzak starszy wizytator 323 780 386 077
20. Sława Mrożek starszy wizytator 317 780 386 065
21. Beata Przyszczypkowska starszy wizytator 303 780 386 069
22. Hanna Rajcic-Mergler starszy wizytator 30b 780 386 073
23. Iwona Rudzka starszy wizytator 30b 780 386 061
24. Małgorzata Sikora wizytator 30b 780 386 081
25. Dorota Solińska-Siwek starszy wizytator 315 780 386 059
26. Krzysztof Skrętny starszy wizytator 316 780 386 049
27. Mirosława Synoradzka starszy wizytator 304 780 386 072
28. Marzena Szułczyńska starszy wizytator 317 780 386 027
29. Dorota Śliwińska starszy wizytator 324 780 386 078
30. Barbara Tomkowiak wizytator 225 780 386 068
31. Hanna Wartecka wizytator 30c 780 386 074
32. Genowefa Wasiak wizytator 30c 780 386 099
33. Brygida Wieczorek starszy wizytator 226 780 386 051
34. Krystyna Wirkowska-Wróbel starszy wizytator 226 780 386 063
35. Barbara Zatorska starszy wizytator 316 780 386 050

 

Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół:
Pl. Wolności 18, III piętro

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Elżbieta Smagała
dyrektor 321 61 670 40 86
2. Agata Krzywania
zastępca dyrektora 312 61 670 40 86
3. Anna Borowczak inspektor 320 604 195 147
4. Joanna Borowicz starszy wizytator 315 780 386 029
5. Krystyna Brych-Rajman starszy wizytator 319 780 386 082
6. Małgorzata Buchert starszy wizytator 318 600 839 120
7. Joanna Burzyńska referent prawno-administracyjny 503 600 858 452
8. Ewa Cejza referent prawno-administracyjny 315 780 386 045
9. Agnieszka Dębiak-Król – KDN starszy wizytator 512 780 386 028
882 161 269
10. Jakub Durczak-Przybylski referent prawny 313 780 386 047
11. Maria Janeczko-Janicka referent prawny 312 784 437 329
12. Paulina Koralewska inspektor 313 780 386 046
13. Krzysztof Krajewski starszy wizytator 315 780 386 044
14. Piotr Kudlek inspektor 513 780 386 026
15. Barbara Opończewska referent prawno-administracyjny 313 662 359 687
16. Anna Ornatek – RzD referent prawny 503 780 386 014
17. Mariusz Stróżewski starszy specjalista 314 784 919 705
18. Anna Wujkowska inspektor 320 780 386 031
19. Ewelina Wysocka specjalista – sekretariat 322 61 670 40 86
20. Magdalena Zamoyska starszy specjalista 314 780 386 015

 

Wydział Rozwoju Edukacji:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Małgorzata Wilczyńska-Grześ dyrektor 320 61 670 40 85
2. Karolina Adamska starszy wizytator 312 780 386 020
3. Jarosław Biegała starszy wizytator 312 780 386 021
4. Sylwia Chruścińska inspektor 314 780 386 089
5. Renata Jocz starszy wizytator 322 780 386 062
6. Marta Kryjom starszy inspektor 313 780 386 125
7. Mateusz Leszkowicz specjalista 313 780 386 022
8. Dorota Matuśkiewicz wizytator 322 780 386 054
9. Małgorzata Nowek starszy specjalista 314 780 386 024
10. Rafał Renz starszy wizytator 311 780 386 057
11. Agnieszka Sobocka starszy informatyk 311 780 386 023
12. Izabela Szmigiero starszy inspektor 313 780 386 124
13. Aleksandra Trzcińska inspektor – sekretariat 321 61 670 40 85

 

Wydział Administracyjno-Finansowy:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Marcin Skręty dyrektor 340 61 670 40 82
2. Ewa Dembna specjalista 310 780 386 019
3. Anna Filipiak specjalista 327 532 751 815
4 Aneta Gęsikiewicz-Nawrocka inspektor 334 61 670 40 83
5. Marzena Gronowska specjalista 310 780 386 017
6. Alicja Kołodziejczyk inspektor 339 61 670 40 81
7. Bartosz Nowak informatyk 325 780 386 043
8. Robert Orzechowski starszy informatyk 327 780 386 060
9. Zbigniew Popieliński młodszy informatyk 107C  539 094 074
10. Mariola Robaszyńska specjalista 310 780 386 018
11. Beata Rokus-Stawińska specjalista 326 780 386 042
12. Magdalena Świerkowska inspektor 339 61 670 40 82
13. Elżbieta Tołstołucka starszy referent 336 61 670 40 84
14. Mariusz Tyborski starszy informatyk 327 600 210 352
15. Natalia Wiśniewska inspektor 327 532 751 814
16. Małgorzata Wolińska starszy inspektor 325 780 386 040
17. Katarzyna Zarzyńska starszy specjalista 326 780 386 041

Wydział Administracyjno-Finansowy – Zespół do spraw archiwum zakładowego:
Pl. Wolności 18, II piętro

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Tomasz Bączkiewicz inspektor  223 780 386 012
2. Przemysław Janiszewski specjalista  223 784 437 330
3. Hanna Vorobiova referent  223 780 386 012