5 kwietnia 2019

Rozporządzenie zmieniające w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Więcej informacji