8 września 2020

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania

8 września 2020 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1537).

Załączniki

Dz. U. z 2020 r. poz. 1537
Data: 2020-09-08, rozmiar: 259 KB