Kategoria: Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Wielkopolski Kurator Oświaty przypomina, że od dnia 1 stycznia 2018 r. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości uruchomiony został Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich, opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane takiej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym”.

Ogólne informacje o Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, Rejestr oraz akty prawne regulujące jego funkcjonowanie zamieszczone zostały na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

Załączniki

Pismo Ministra Edukacji Narodowej
Data: 2018-01-17, rozmiar: 293 KB