Kategoria: Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Kuratorium Oświaty

Pracą Kuratorium kieruje Wielkopolski Kurator Oświaty przy pomocy wicekuratorów oświaty oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze.

W skład Kuratorium wchodzą następujące wydziały:

 • Wydział Administracyjno-Finansowy (WAF) obejmujący działaniem województwo;
 • Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół (WNS) obejmujący działaniem województwo;
 • Wydział Rozwoju Edukacji (WRE) obejmujący działaniem województwo;
 • Wydział Nadzoru Pedagogicznego (WNP) obejmujący działaniem powiaty: gnieźnieński, międzychodzki, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wrzesiński oraz miasto Poznań.

W strukturze Kuratorium funkcjonują następujące delegatury:

 • Delegatura w Kaliszu (DKa) obejmująca działaniem powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz miasto Kalisz;
 • Delegatura w Koninie (DKo) obejmująca działaniem powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki oraz miasto Konin;
 • Delegatura w Lesznie (DL) obejmująca działaniem powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, nowotomyski, rawicki, wolsztyński oraz miasto Leszno;
 • Delegatura w Pile (DP) obejmująca działaniem powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki oraz złotowski.

Wykaz stanowisk kierowniczych w Kuratorium:

 • Wielkopolski Kurator Oświaty;
 • dwóch wicekuratorów oświaty;
 • dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego;
  • dwóch zastępców dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego;
 • dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji;
  • zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji;
 • dyrektor Wydziału do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół;
  • zastępca dyrektora Wydziału do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół;
 • dyrektor Wydziału Administracyjno-Finansowego;
 • dyrektor Delegatury w Kaliszu;
  • zastępca dyrektora Delegatury w Kaliszu;
 • dyrektor Delegatury w Koninie;
  • zastępca dyrektora Delegatury w Koninie;
 • dyrektor Delegatury w Lesznie;
  • zastępca dyrektora Delegatury w Lesznie;
 • dyrektor Delegatury w Pile;
  • zastępca dyrektora Delegatury w Pile;
 • główny księgowy.

Wykaz samodzielnych stanowisk pracy w Kuratorium:

 • główny księgowy (GK);
 • stanowisko do spraw obronnych (SO);
 • stanowisko do spraw służby bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);
 • pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (OIN);
 • stanowisko do spraw kontroli zarządczej (KZ);
 • stanowisko do spraw informacji i komunikacji medialnej (IKM);
 • inspektor ochrony danych (IOD).

Regulamin organizacyjny Kuratorium Oświaty w Poznaniu.