12 sierpnia 2021

Zasady zgłaszania dobrych praktyk

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek
w województwie wielkopolskim

Mając na uwadze jakościowy rozwój przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych działających na terenie województwa wielkopolskiego, zapraszam Państwa do przekazywania na adres kancelaria@ko.poznan.pl przykładów dobrych praktyk. Dobre praktyki to wszystkie te sposoby działania, które przewyższają powszechnie stosowane rozwiązania. Najczęściej mianem dobrej praktyki określamy działanie, które zawiera w sobie pewien potencjał innowacji, przy czym jest trwałe i powtarzalne. Dobrze opisane może stanowić wzorzec i punkt odniesienia dla rozwijania i wdrażania podobnych rozwiązań przez innych nauczycieli i wychowawców.

Jednocześnie informuję, że Kuratorium Oświaty w Poznaniu będzie weryfikowało poszczególne zgłoszenia i zastrzega sobie możliwość odstąpienia od publikacji dobrej praktyki w przypadku:

  1. Wcześniejszego zgłoszenia i opublikowania przykładu dobrej praktyki, której cel i zakres jest identyczny lub zbliżony.
  2. Uznania, że zgłoszona dobra praktyka:
  1. stanowi rozwiązanie będące standardem, który powinien być realizowany w danym typie szkoły/placówki w ramach obowiązujących przepisów,
  2. mieści się w zakresie obowiązkowych działań szkoły/placówki w obszarze dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym,
  3. jest rozwiązaniem organizacyjnym już stosowanym w systemie oświaty lub osiągnięciem odnotowanym w innych szkołach/placówkach.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od publikacji przykładu „dobrej praktyki” Kuratorium Oświaty w Poznaniu nie będzie powiadamiało o tym fakcie szkoły/placówki, która dokonała zgłoszenia. Wszelkich wyjaśnień w takim przypadku może udzielić telefonicznie dyrektorowi szkoły/placówki.

Osoba do kontaktu:
Mateusz Leszkowicz
tel. 780 386 022, e-mail: m.leszkowicz@ko.poznan.pl

Prosimy o dokonywanie opisu przykładów dobrych praktyk według załączonego poniżej wzoru arkusza.

Załączniki

Formularz dobrych praktyk
Data: 2020-09-10, rozmiar: 111 KB
Procedura dotycząca dobrych praktyk
Data: 2020-09-10, rozmiar: 46 KB