Kategoria: Kontrola, ewaluacja

10 marca 2021

Zawieszenie kontroli planowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych

 

Dotyczy:  zawieszenia realizacji kontroli planowych przewidzianych w planie nadzoru Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021

W związku z pismem Ministra Edukacji i Nauki nr DKO-WNP.4092.61.2020.DB z dnia 1 marca 2021 roku zawieszam do odwołania realizację następujących kontroli planowych ujętych w planie nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021:

  • Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych,
  • Zgodność z przepisami prawa organizacji kształcenia zawodowego w branży opieki zdrowotnej,
  • Zgodność z przepisami prawa kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych i kursach umiejętności zawodowych.

W związku z obowiązującym stanem epidemii i czasową zmianą organizacji pracy szkół i placówek nadal zawieszone pozostają działania w zakresie ewaluacji  i monitorowania dotyczącego kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych.

 

Wielkopolski Kurator Oświaty
/-/ Robert Kazimierz Gaweł

4 października 2020

Ewaluacja i kontrola – informacje podstawowe

 

  • Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2020/2021