4 października 2021

Kontrola „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że na platformie na platformie nadzoru pedagogicznego (npseo) został zamieszczony arkusz kontroli „Zgodność z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych”.

Kontrola będzie dotyczyła zgodności z przepisami prawa funkcjonowania oddziałów międzynarodowych w publicznych szkołach ponadpodstawowych z oddziałami międzynarodowymi i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych z oddziałami międzynarodowymi.

Kontrola zostanie przeprowadzona w wymienionych szkołach w okresie październik – grudzień 2021 r. i obejmie 100 % szkół z oddziałami międzynarodowymi.

W załączniku przekazuję obowiązujący arkusz kontroli.

Z poważaniem,
Zbigniew Talaga
Wicekurator Oświaty

Załączniki

Arkusz kontroli
Data: 2021-10-04, rozmiar: 305 KB