22 października 2020

Monitorowanie organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia

Dyrektorzy
publicznych i niepublicznych branżowych szkół II stopnia z terenu województwa wielkopolskiego

Na platformie www.seo2.npseo.pl zamieszczony został arkusz monitorowania „Arkusz monitorowania organizacji kształcenia w branżowej szkole II stopnia” wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21. Uprzejmie prosimy o wypełnienie arkusza monitorowania do końca maja 2021.

Monitorowanie odbywać się będzie w tylko w formie elektronicznej poprzez stronę internetową: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy szkół wypełnią zamieszczony tam arkusz monitorowania, wcześniej dostępny w wersji tekstowej (prosimy nie przysyłać do Kuratorium Oświaty w Poznaniu wypełnionej ankiety ani w wersji papierowej, ani elektronicznej).

Warunkiem wypełnienia arkusza monitorowania jest posiadanie przez daną szkołę konta
na platformie SEO. W przypadku trudności prosimy o kontakt z wizytatorem rejonowym.

Wersje tekstowe ankiet monitorowania (w formacie doc i pdf) zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Jakość edukacji\Nadzór pedagogiczny.

Informacji w sprawie monitorowania udziela wizytator Renata Jocz, wojewódzki koordynator ds. kształcenia zawodowego – r.jocz@ko.poznan.pl

Załączniki

Wykaz szkół do monitorowania
Data: 2020-11-10, rozmiar: 19 KB