Kategoria: Wnioski i rekomendacje

16 września 2019

Narady Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek – sierpień 2019

W dniach 26–30 sierpnia 2019 r. w Poznaniu i Delegaturach Kuratorium Oświaty w Poznaniu odbyły się spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Elżbiety Leszczyńskiej z dyrektorami szkół i placówek województwa wielkopolskiego.

Podczas narad zostały przekazane wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019. Dokonano podsumowania ewaluacji zewnętrznych i omówiono kontrole planowe oraz doraźne. Przedstawione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020, plan nadzoru pedagogicznego i koncepcja organizacji nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Załączniki

12 października 2017

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – rok szkolny 2016/2017

Załączniki