Kategoria: Wnioski i rekomendacje

28 sierpnia 2020

Spotkanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek inaugurujące rok szkolny 2020/2021

25 sierpnia br. o godz. 11:00 odbyło się spotkanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, które stanowiło naradę inaugurującą nowy rok szkolny 2020/2021 z dyrektorami szkół i placówek województwa wielkopolskiego. Spotkanie w formie webinarium było współorganizowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w ramach działań Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży.

W trakcie wydarzenia dyrektorzy mieli okazję zapoznać się z najnowszymi informacjami dotyczącymi  organizacji pracy placówek oświatowych w nowym roku szkolnym i bezpieczeństwa epidemicznego. W spotkaniu wziął udział Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, a wśród prelegentów byli członkowie Wielkopolskiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, m.in. Pani Jadwiga Kuczma-Napierała, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Informacja o webinarium znajduje się również na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Transmisja z webinarium

Załączniki

16 września 2019

Narady Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek – sierpień 2019

W dniach 26–30 sierpnia 2019 r. w Poznaniu i Delegaturach Kuratorium Oświaty w Poznaniu odbyły się spotkania Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pani Elżbiety Leszczyńskiej z dyrektorami szkół i placówek województwa wielkopolskiego.

Podczas narad zostały przekazane wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2018/2019. Dokonano podsumowania ewaluacji zewnętrznych i omówiono kontrole planowe oraz doraźne. Przedstawione zostały podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020, plan nadzoru pedagogicznego i koncepcja organizacji nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Załączniki

12 października 2017

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – rok szkolny 2016/2017

Załączniki