5 października 2021

Międzynarodowa wymiana młodzieży – PNWM

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Minister Edukacji i Nauki ogłosił, że w roku szkolnym 2021/2022 jednym z priorytetów jest wsparcie uczniów w odbudowie relacji rówieśniczych oraz więzi z nauczycielami. Pomocnym narzędziem w tym zakresie może być międzynarodowa wymiana młodzieży.

W związku z tym warto, aby szkoły oraz placówki oświatowe podejmowały współpracę międzynarodową i umożliwiały uczniom kontaktów z rówieśnikami z innych krajów, co pomimo wciąż trwającej pandemii COVID-19 jest możliwe także w formule on-line.

Międzynarodowa wymiana młodzieży służy nie tylko rozwojowi kompetencji językowych. To spotkanie, podczas którego młodzież pod okiem pedagogów uczestniczy w projekcie edukacyjnym, który wspiera wszechstronny rozwój ucznia oraz umożliwia budowanie bezpośrednich relacji z rówieśnikami z innego kraju. Podejmując w projektach realizację tematów z zakresu historii, społeczeństwa, kultury i sztuki, czy też matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych, uczniowie mogą rozwijać i doskonalić wszystkie zdefiniowane kompetencje kluczowe.

Jest wiele podmiotów, których statutowym zadaniem jest pomoc w organizacji i wspieraniu projektów w zakresie międzynarodowej wymiany. Jednym z nich jest Organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM), która oferuje merytoryczną i finansową pomoc w zakresie organizacji polsko-niemieckich oraz trójstronnych wymian szkolnych. Organizacja PNWM powołana została przez rządy RP i RFN w 1991 r. Wobec wyzwań czasu pandemii PNWM wzbogaca ofertę wspierania międzynarodowych partnerstw szkół oraz mobilności uczniów i nauczycieli poprzez np. przeznaczenie dodatkowych środków na pokrycie zwiększonych kosztów programu i/lub podróży oraz na dofinansowanie testów na obecność koronawirusa.

PNWM oferuje ponadto dofinansowanie spotkań młodzieży organizowanych on-line i/lub w formie hybrydowej. Szkoły mogą przeznaczyć otrzymane środki m.in. na opłacenie kosztów dostępu do platform i narzędzi internetowych, zaangażowanie trenera on-line bądź osoby świadczącej wsparcie techniczne, a także na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną komunikację oraz wymianę.

PNWM opracowała cykl scenariuszy, które krok po kroku podpowiedzą, jak przeprowadzić projekt online. Wszystkie materiały oraz informacje są nieodpłatnie dostępne na stronie internetowej

Dla nauczycieli zainteresowanych zdobyciem pogłębionej wiedzy i kompetencji w dziedzinie projektów wymiany szkolnej przygotowano różnorodną ofertę edukacyjną. Pod adresem www.pnwmonline.org prezentowany jest aktualny program bezpłatnych warsztatów, konsultacji tematycznych oraz seminariów kontaktowych wspomagających współpracę szkół. Istotne jest, aby uczniowie mogli doświadczyć udziału w międzynarodowej wymianie niezależnie od swojego statusu społecznego, miejsca zamieszkania czy od profilu szkoły. Dzięki wsparciu PNWM jest to możliwe w każdej dogodnej formie (stacjonarnej, hybrydowej i on-line).

Więcej informacji